-- Všetkyích 36 detí a 10 vedúcich sa stretlo tu, v objatí hôr vysokych a pod ťarchou svahov lavinóznych.

Prvý | Predchádzajúci obrázok | Nasledujúci obrázok | Posledný | Miniatúry