-- Brat Pravoslav OaDr (Oasis Drsná Ruka) Kontrolór Zuska. Človek s drsnou tvárou, hrošou kožou a obzvlášť drsnou vrecovinou. Drsnou mocou dohliada na to, aby v oáze vládla drsná pohoda a aby do drsnej knižnice drsne neprenikla žiadna drsná romantika.

Prvý | Predchádzajúci obrázok | Nasledujúci obrázok | Posledný | Miniatúry