-- Totiž, destilácia Oázového vína sa tento raz udejovala veľmi blízko oázy....

Prvý | Predchádzajúci obrázok | Nasledujúci obrázok | Posledný | Miniatúry