-- Brat Gejza chemik Bzdušo, ktory dobre vie, že skutočnym šťastím je vážnosť v tvári a párajúca sa vrecovina na tele. Jeho spev je zasa skutočnym nešťastím pre všetkych ostatnych bratov Gejzov.

Prvý | Predchádzajúci obrázok | Nasledujúci obrázok | Posledný | Miniatúry