-- Bzdušo s Kubom dlho do noci chystajúci svoju prednášku (Bzdušo je na strane 167, Kubo je na strane 167).

Prvý | Predchádzajúci obrázok | Nasledujúci obrázok | Posledný | Miniatúry