-- Každy brat Pravoslav vie, že na brata Pravoslava muža majú väčšie páky bratovia Pravoslavovia ženy.

Prvý | Predchádzajúci obrázok | Nasledujúci obrázok | Posledný | Miniatúry