-- Víbeh pre myšky dekorovaní prednáškou zo škálovania. Aby myši vedeli, že von sa nedostanú.

Prvý | Predchádzajúci obrázok | Nasledujúci obrázok | Posledný | Miniatúry