-- Bonus cena pre účastníka nad 18 rokov. Knihu do zlosovania venoval Marcel. Inak správna odpoveď na otázku z minulého kvízu: d)

Prvý | Predchádzajúci obrázok | Nasledujúci obrázok | Posledný | Miniatúry