B - kategoria (mladsi)

3. kolo zimnej casti 15. rocnika - sk. rok 1999/00


Najneskorsi prichod rieseni: 1. december 1999
Adresa: FKS, KZDF MFF UK, Mlynska dolina, 842 15 Bratislava

B-3.1 Hranol (5 bodov)

Gulicka hmotnosti m naleti na stojaci klyn hmotnosti M rychlostou v0 a odrazi sa kolmo nahor. Vypocitajte jej rychlost v1 po odraze.

B-3.2 Cukor (5 bodov)

Experimentalne odmerajte rozpustnost cukru (v g/dm3) pre dostatocne vela teplot v intervale 10 az 60oC tak, aby sa z nameranych udajov dal usudit charakter zavislosti.

B-3.3 Gulicky na niti (5 bodov)

Gulicky A a B su pripevnene k otacajucej sa vodorovnej tyci pomocou troch niti. Nit AB je rovnobezna s tycou (pozri obrazok). Hmotnost gulicky A je m. Aka je hmotnost gulicky B? Gravitaciu neuvazujte.

B-3.4 Padajuci papier (5 bodov)

Zoberte papier A4 a pustite ho na zem tak, aby sa pri pade neotacal, ale zostaval vo vodorovnej polohe. Predpokladajte odporovu silu vzduchu splnajucu vztah F = 1/2 CSr v2. Experimentalne zistite koeficient C.