Záverečné poradie A kategórie po letnom semestri 16. ročníka FKS

Priezvisko Meno Trieda Škola A-3.1 A-3.2 A-3.3 A-3.4 N 1+2 S
1. Čendula Peter 4 B G Liptovský Mikuláš 6.0 4.0 5.0 5.0 33.30 53.30
2. Kulich Tomáš 4 A G VBN Prievidza 6.0 5.0 4.5 5.0 -2 33.90 52.40
3. Stribula Tomáš Timotej 3 B G AV Levice 3.0 5.0 3.5 5.0 34.11 51.48
4. Deák Michal 4 A G Rimavská Sobota 6.0 4.0 2.5 5.0 32.00 49.50
5. Skopalová Eva 3 A G Poprad Popr. nábr. 6.0 2.0 5.0 5.0 30.90 49.44
6. Malkin Elena ok. A G BA Bilíkova 6.0 2.0 5.0 5.0 31.40 49.40
7. Chudý Michal 3 B G AV Levice 3.5 4.0 3.0 1.5 26.81 40.25
8. Čermák Peter 4 B G ĽŠ Trenčín 5.0 4.0 2.0 3.0 26.00 40.00
Šramko Andrej ok. B G BA Bilíkova 4.5 4.0 1.5 1.5 28.50 40.00
10. Sonlajtnerová Michaela ok. A G Piaristické Nitra 2.5 3.0 2.5 1.0 27.60 36.60
11. Závodný Jakub kv. G BA Grösslingova 2.0 3.0 1.0 0.0 27.10 34.36
12. Dzetkulič Tomáš 3 A G PH Michalovce 1.5 1.8 2.0 5.0 19.42 31.22
13. Prikler Michal 4 A G BA Einsteinova 30.60 30.60
14. Feilhauer Juraj 4 B G BA Grösslingova 3.0 3.0 2.5 5.0 -2 19.00 30.50
15. Osuský Andrej 3 B G BA J. Hronca 28.90 28.90
16. Kudlej Martin 4 C G MRŠ NMV 2.5 2.3 3.5 1.0 18.60 27.90
17. Garajová Elena 3 A G Želiezovce 0.0 0.5 0.5 1.0 21.96 24.50
18. Fekete Ľudovít 3 A G Želiezovce 22.41 22.41
19. Kovaľ Tomáš 3 B G PH Michalovce 1.5 - - - -2 17.83 17.74
20. Stránsky Lukáš 3 F G VPT Martin 16.61 16.61
21. Matúška Ján 3 ? G Lučenec 15.78 15.78
22. Mikuš Michal 3 G BA J. Hronca 15.08 15.08
23. Plašienka Dušan 3 B G BA Einsteinova 14.77 14.77
24. Tinaj Jozef 3 D G VPT Martin - 2.5 - - -2 12.00 13.16
25. Šarišský Juraj 3 K 1SG BA Čapkova 1.0 1.5 - - 9.66 12.82
26. Tarana Michal 4 B GVO Žilina 12.50 12.50
27. Michalčík Michal 4 B G BA Grösslingova 11.50 11.50
28. Móži Martin 4 A G BA Einsteinova 9.50 9.50
29. Kuštek Martin 5 AF G BA Metodova 1.0 3.5 1.0 1.0 -2 2.90 7.40
30. Kováčik Peter 3 C G MRŠ NMV 2.91 2.91
31. Gereová Katka 4 A G Veľké Kapušany - 1.5 - - 0.00 1.50
Jemala Michal ok. B G BA Pankúchova 1.50 1.50
33. Klučka Ondrej sx. 1SG BA Čapkova -0.45 -0.45