Záverečné poradie B kategórie po letnom semestri 16. ročníka FKS

Priezvisko Meno Trieda Škola B-3.1 B-3.2 B-3.3 B-3.4 N

1+2

S

1. Závodný Jakub kv. G BA Grösslingova 5.0 5.0 5.0 3.0 38.56 57.10
2. Trubenová Barbora 1 A G BA Novohradská 5.0 5.0 5.0 5.0 35.13 55.13
3. Štolc Miroslav kv. G P Nitra 5.0 5.0 5.0 4.2 35.12 54.55
4. Smrek Ján sx. N 1SG BA Čapkova 5.0 2.8 3.0 5.0 35.50 51.30
5. Burger Michal kv. G BA Grösslingova 5.0 4.0 5.0 3.5 30.66 48.81
6. Jančuška Marek kv. G Nitra Párovská 3.0 4.0 5.0 2.0 32.49 47.75
7. Lauko Martin kv. A G JL Martin 5.0 5.0 5.0 1.0 30.78 47.74
8. Richter Kornel 1 A G KE Akvinského 5.0 3.8 2.5 4.5 30.52 47.32
9. Lazišťan Filip 2 A G Spiš. Stará Ves 4.5 5.0 2.5 3.8 29.50 45.30
10. Duchoňová Jaroslava kv. G VBN Prievidza 5.0 0.5 5.0 2.0 -2 31.69 43.60
11. Lampášová Júlia kt. G Považská Bystrica 4.5 5.0 2.5 3.5 26.76 43.31
12. Babjak Viktor 1 A G LS Bardejov 2.5 5.0 2.5 2.0 28.51 41.95
13. Žák Vladimír 1 A G LS Bardejov 2.5 0.5 4.0 3.8 29.15 41.44
14. Potočková Zuzana kv. G Liptovský Mikuláš 5.0 5.0 5.0 - -2 27.09 41.22
15. Cvik Pavol sx. G AV Levice - 5.0 - 4.5 31.00 40.50
16. Galovič Marián 2 B G Kurzweise-Eisenstadt 1.0 4.0 3.5 2.0 28.50 39.00
Pitňa Alexander sx. B OG Štúrovo 3.5 5.0 2.5 1.5 26.50 39.00
18. Mazánová Silvia sx. B OG Štúrovo 3.5 5.0 2.5 1.5 26.00 38.50
19. Sütőová Helena sx. B OG Štúrovo 3.5 5.0 2.5 2.0 25.00 38.00
20. Molčány Michal 1 A SPŠE KA5 BA - 1.5 2.0 3.0 27.62 35.44
21. Sčensný Jozef kv. B G Nitra - 2.8 0.5 3.8 21.18 29.66
22. Majorošová Gabriela 1 A G Veľké Kapušany 0.5 5.0 1.0 3.8 17.69 29.49
23. Fidmik Ján 1 AB G KE Šaca 3.0 4.0 2.5 0.3 16.66 27.96
24. Švecová Lucia 1 A G BB Tajovského 2.5 0.5 1.5 4.5 17.23 27.71
25. Feketeová Zuzana 1 B G BA Einsteinova - 5.0 1.5 0.2 19.41 27.44
26. Feketeová Erika 1 A G Veľké Kapušany - 5.0 0.5 4.5 13.39 24.89
27. Lečková Anna 2 A G BA Matky Alexie 2.0 0.5 1.0 2.0 19.00 24.50
28. Palušáková Katarína 1 C G VPT Martin 1.0 5.0 0.5 4.5 -2 13.72 24.21
29. Klučka Ondrej sx. 1SG BA Čapkova 24.00 24.00
30. Végsö Karol 1 A G KE Poštová 23.85 23.85
31. Rybár Jozef sx. B G BA sv. Uršule 23.00 23.00
32. Dobrovičová Jana sx. B G BA sv. Uršule 0.5 0.5 0.5 2.0 18.50 22.00
33. Horváth Matej 1 A SPŠE Bratislava 21.50 21.50
34. Solčanský Marek 1 E SPŠE Pieštany 2.0 1.0 0.5 1.0 14.85 20.40
35. Vontorčíková Lenka 1 C G VPT Martin - 0.0 0.5 1.0 17.12 19.04
36. Bališ Peter 1 A G Poprad Popr. nábr. - 0.5 2.5 1.0 -4 16.33 17.29
37. Palenčár Ján 1 F G VPT Martin - - 1.5 2.0 -2 13.81 16.18
Poništ Milan 1 A G VPT Martin - 0.0 0.5 1.0 14.26 16.18
39. Juhász Peter 1 A G PH Michalovce 15.70 15.70
40. Chnupa Juraj 1 E SPŠE Pieštany 1.0 0.5 - 3.5 9.33 15.45
41. Lakatoš Pavol 1 A G Veľké Kapušany - 4.0 1.0 5.0 -7 8.49 12.99
42. Škriniar Jakub 1 A G VBN Prievidza 12.49 12.49
43. Mánik Tomáš 1 C G BST Lučenec 11.97 11.97
44. Pflieglerová Adriana 2 A G BA Matky Alexie 0.0 0.0 0.5 0.5 10.20 11.20
45. Santusová Ivana 1 C G VPT Martin 0.0 1.0 0.5 0.2 8.91 11.08
46. Horniaková Tatiana 1 A G Želiezovce 11.00 11.00
47. Bednárik Michal 1 A G VPT Martin 1.0 - 1.0 1.0 -2 9.10 10.87
48. Feňďa Martin 2 C G PDT Poprad 10.20 10.20
49. Šoltésová Mária 1 B G BA Grösslingova 9.97 9.97
50. Kamenská Katarína 1 C G VPT Martin 9.49 9.49
51. Cseh Erik 2 A G KN Šuleka 9.00 9.00
52. Frkáňová Katarína 1 C G VPT Martin 6.70 6.70
53. Haraga Andrej 1 C G VPT Martin 5.92 5.92
54. Naď Miroslav 1 A G Veľké Kapušany 5.82 5.82
55. Kočalková Eva 1 C G VPT Martin 4.91 4.91
56. Soláriková Janka 1 C G VPT Martin 4.89 4.89
57. Holiga Marián 1 C G VPT Martin 4.85 4.85
58. Jakuš Ján 2 A G JL Martin 4.00 4.00
59. Pikna Peter 1 D G BA Metodova - 0.5 0.5 0.3 -5 3.91 0.57