A - kategoria (starsi)

1. kolo letnej casti 16. rocnika - sk. rok 1999/00


Najneskorsi prichod rieseni: 3. februar 2000
Adresa: FKS, KZDF MFF UK, Mlynska dolina, 842 15 Bratislava

A-1.1 Lítium? (5 bodov)

Majme štyri náboje. Tri záporné (veľkosti q) sú rozostavené v rohoch rovnostranného trojuholníka, v ktorého ťažisku je umiestnený štvrtý náboj Q.
a) Vypočítaj veľkosť kladného náboja Q, ak viete, že sústava je v rovnováhe.
b) V minulosti sa ľudia snažili nájsť vhodné modely stavby atómov. Mohol by náš trojuholník byť modelom nejakého prírodného atómu alebo iónu? Ak nie, prečo?

A-1.2 Benjamin (5 bodov)

Dobrí futbalisti dokážu kopnúť do lopty tak, že počas letu mení smer svojho pohybu (takzvaná "točená"). Ktorým smerom a okolo ktorej svojej osi (a prečo) sa musí lopta otáčať, aby pri lete zatáčala smerom doprava?

A-1.3 Acid rain (5 bodov)

Navrhnite niekoľko spôsobov, ako čo najpresnejšie zmerať objem dažďovej kvapky. Aspoň jeden spôsob zrealizujte. Postup merania, vonkajšie podmienky a výsledky popíšte.

A-1.4 Sounds of silence (5 bodov)

Keď ľudia začujú tichý zvuk, mimovoľne otvoria ústa. Ako to pomáha pri počúvaní?