A - kategoria (starsi)

2. kolo letnej casti 16. rocnika - sk. rok 1999/00


Najneskorsi prichod rieseni: 3. februar 2000
Adresa: FKS, KZDF MFF UK, Mlynska dolina, 842 15 Bratislava

A-2.1 Ľahký príklad (5 bodov)

V schéme na obrázku určte prúdy prechádzajúce jednotlivými odpormi. Napäťové zdroje sú ideálne.

A-2.2 Rezancová polievka (5 bodov)

Možno si už niekto z vás všimol, že keď si naberiete z polievky s rezancami plnú lyžicu a nejaký ten rezanec vám prevísa cez jej okraj, polievka po ňom vytečie a za chvíľku máte lyžicu plnú rezancov, ale bez polievky. Ako je to možné, keď rezance nie sú duté (nie je v nich dierka)?

A-2.3 Paintball (5 bodov)

V hre paintball sa používajú zbrane na stlačený CO2, ktoré vystreľujú guličky z mäkkého plastu naplnené mazľavou tekutinou. Náplň CO2 je natlakovaná v zásobnej nádobe pod tlakom 50 atmosfér. Hlaveň má dĺžku 30 cm a priemer 2 cm. Gulička váži 10 g a komora, z ktorej sa plyn uvoľňuje pri každom výstrele má objem 10 cm3. Vypočítajte, akou rýchlosťou opúšťa náboj hlaveň.

A-2.4 Vesmírne hodiny (5 bodov)

Ako je známe, v poslednom čase sa začali z rôznych dôvodov oneskorovať viaceré vesmírne projekty. Mocní tohoto sveta sa uzhodli na tom, že na vine sú kozmonauti a rozhodli sa pre nich vybudovať vo vesmíre velikánske hodiny, aby im stále pripomínali presný čas. Hodiny budú klasické ručičkové, s hodinovou a minútovou ručičkou, ktoré budú vyrobené z medi. Aká je maximálna možná veľkosť hodín, aby mohli fungovať?