B - kategoria (mladsi)

1. kolo letnej casti 16. rocnika - sk. rok 1999/00


Najneskorsi prichod rieseni: 3. februar 2000
Adresa: FKS, KZDF MFF UK, Mlynska dolina, 842 15 Bratislava

B-1.1 Magic Johnson (5 bodov)

Ľuďom sa zdá, že basketbalista vyskakujúci na kôš sa vo vzduchu vznáša. Vysvetlite tento fakt. Použite pritom porovnanie časov, ktoré hráč vyskakujúci do výšky 75 cm strávi v dolnej a hornej tretine výskoku.

B-1.2 Archimedes (5 bodov)

Máme dve kocky so stranami a a b, čiernu a bielu. Čierna položená na vodu má ponor 1 cm, biela má ponor 2 cm. Aký bude ich ponor, ak ich postavíme na seba a necháme plávať? Uvažujte obe možnosti - bielu kocku položenú na čiernej aj naopak.

B-1.3 Drsňák (5 bodov)

Po naklonenej rovine so sklonom a sa šmýkajú dva kvádre hmotnosti m spojené napnutou niťou. Pritom koeficient trenia medzi spodným kvádrom (nižšie na naklonenej rovine) a podložkou je f1 =0,2, medzi vrchným (vyššie na naklonenej rovine) kvádrom a podložkou je to f2 =0,5. Akou silou je napínaná niť spájajúca kvádre?

B-1.4 Salvator (5 bodov)

Predstavte si, že ste práve dopili vynikajúcu vychladenú minerálku zo sklenenej fľaše. Na hrdlo fľaše položíte dvadsaťhaliernik a fľašu chytíte oboma rukami. Po chvíli minca začne podskakovať. Vyskúšajte si to a vysvetlite tento jav!