B - kategoria (mladsi)

1. kolo zimnej casti 16. rocnika - sk. rok 1999/00


Najneskorsi prichod rieseni: 3. februar 2000
Adresa: FKS, KZDF MFF UK, Mlynska dolina, 842 15 Bratislava

B-1.1 Zrkadlo (5 bodov)

Prečo má človek v zrkadle vymenenú pravú a ľavú stranu (ľavá ruka sa nám zdá ako pravá), ale nie vrch a spodok (nezdá sa nám, že stojíme hore nohami)?

B-1.2 Obruč (5 bodov)

Obruč s polomerom R stojí na vodorovnej podložke. Rovnaká obruč sa kotúľa popred ňu rýchlosťou v. Čas ich prvého zdanlivého dotyku označme t =0 s. Nakreslite graf závislosti rýchlosti pohybu horného "priesečníka" oboch obručí od času.

B-1.3 (5 bodov)

Kus ľadu pláva v pohári s vodou. Na jej povrchu je vrstva oleja. Čo sa stane s výškou hladiny oleja po roztopení ľadu? Ktorým smerom sa pritom posunie rozhranie medzi olejom a vodou?

B-1.4 (5 bodov)

Odmerajte koeficient absorpcie kancelárskeho papiera pre infračervené lúče diaľkového televízneho ovládača, teda aká časť lúčov sa stratí pri prechode každým listom papiera. (Výsledkom je k = ... % absorbovaných na 1 list.)