B - kategoria (mladsi)

3. kolo zimnej casti 16. rocnika - sk. rok 1999/00


Najneskorsi prichod rieseni: 3. februar 2000
Adresa: FKS, KZDF MFF UK, Mlynska dolina, 842 15 Bratislava

B-3.1 Napätie (5 bodov)

Dvanásť jednovoltových batérií je zapojených podľa schémy. Aké napätie ukazuje ideálny voltmeter na obrázku?

B-3.2 IFO (5 bodov)

Kozmická loď mimozemšťanov sa chce pred nami ukryť tak, že sa bude pri pohľade zo Zeme premietať pred slnečný kotúč a tým pádom bude pre nás neviditeľná (Invisible Flying Object) Ako ďaleko od Zeme by musela krúžiť, aby sme ju videli pred Slnkom (a teda nevideli) z každého miesta na Zemi? Je to vôbec možné?

B-3.3 Karate (5 bodov)

Položíme rovné 30 cm pravítko jednou polovicou na stôl a túto polovicu prikryjeme listom papiera. Potom po druhom konci pravítka silno buchneme. Ľahko sa môže stať, že pravítko zlomíme. Prečo?

B-3.4 Drvivý dopad (5 bodov)

Na vodorovnej podložke je položená guľa hmotnosti m. Na ňu dopadne rýchlosťou v druhá guľa s rovnakým polomerom, ale dvojnásobnou hmotnosťou. Popíšte, čo sa bude diať a do akej výšky vystúpi horná guľa po zrážke?