FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

2. kolo zimnej časti 17. ročníka

www.FKS.sk

FKS, KZDF MFF UK

A-kategória (starší) Mlynská dolina
školský rok 2001/2002 842 48 Bratislava
termín príchodu riešení riesenia@fks.sk
30. 10. 2001 info@fks.sk

A-2.1 Bublinka pod tlakom (5 bodov)

Hermeticky uzavretý sud je úplne naplnený vodou. Na jeho dne je jediná malá bublinka. Tlak na dno suda je v tomto okamihu p. Ako sa tento zmení, ak bublinka vypláva nahor pod poklop suda? Uvedomte si, že voda je nestlačiteľná.


A-2.2 Zrkadielko podvodník (5 bodov)

Na dne veľkého akvária máme zrkadlo. Keď zviera s dnom určitý uhol α, vidíme jednu jeho polovicu svetlú a druhú skoro úplne tmavú. Ako je to možné? Pri akej hodnote uhla α takáto situácia nastáva? Odpoveď fyzikálne zdôvodnite. Môžete si to samozrejme sami aj vyskúšať. Ak sa Vám to podarí, napíšte aj o tom.


A-2.3 Súboj o drahokam (5 bodov)

Plť dĺžky L = 10 metrov má hmotnosť m = 10 kg a pláva na vode blízko brehu tak ako na obrázku. Nie je o breh uviazaná, jediným jej spojivom s pevninou je tyč s hmotnosťou 1 kg položená jedným koncom na breh, druhým na okraj plte. Koeficient trenia medzi tyčou a pevninou, resp. plťou je f = 0,1. Uprostred tyče je vzácny drahokam. Na opačnom konci plte stojí námorník Pepek s hmotnosťou M = 80 kg a vie, že o 30 sekúnd priletí sup Brutus a drahokam si vezme. Stihne sa k nemu Pepek dostať skôr? Pozor, ak sa bude príliš ponáhľať, drahokam môže spadnúť do vody! Neuvažujte to, že pri svojej chôdzi Pepek plť rozhojdáva.


A-2.4 Potápač vo zvone (5 bodov)

Tesne pod hladinou mora sa nachádza potápač v uzavretom zvone v tvare kužeľa s výškou h a polomerom podstavy R. Zvon má spolu s potápačom hmotnosť M. Akú prácu vykonáme, keď ho zdvihneme tesne nad hladinu? Hustota morskej vody je ρ.


Tento seminár je organizovaný s podporou
Nadácie Pre Otvorenú Spoločnosť - Open Society Fund
Iuventy
a KZDF MFF UK