FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

3. kolo zimnej časti 17. ročníka

www.FKS.sk

FKS, KZDF MFF UK

A-kategória (starší) Mlynská dolina
školský rok 2001/2002 842 48 Bratislava
termín príchodu riešení riesenia@fks.sk
5. 12. 2001 info@fks.sk

A-3.1 Barová úloha (5 bodov)

Na obrázku máme nakreslený prierez mantinelu biliardového stola. Je skonštruovaný tak, aby sa pri náraze naň biliardová guľa neprešmykovala. Vypočítajte, aká musí byť výška h hornej hrany mantinelu, ak je polomer biliardovej gule r.


A-3.2 Dlhý, široký a bystrozraký (5 bodov)

Krátkozrakí ľudia niekedy pri pohľade do diaľky žmúria, aby videli veci ostrejšie. Pri fotoaparáte sa zasa pre dosiahnutie väčšej ostrosti používa clona. Prečo?


A-3.3 Prastarý gramofón (5 bodov)

Aby starodávne gramofóny hrali, bolo ich treba natočiť kľukou. Ako zosilňovač fungovala veľká lievikovitá rúra. Bez rúry gramofón skoro nebolo počuť, ale s ňou hral krásne. Kde vzala rúra energiu na zosilnenie zvuku?


A-3.4 FKS náboj (5 bodov)

Do polkruhovej oblasti s polomerom R s magnetickým poľom B kolmým na rovinu polkruhu vlieta kolmo elektrón rýchlosťou v tak ako na obrázku. Hranicu oblasti (polkružnicu) tvorí ideálne zrkadlo, od ktorého sa elektrón po dopade pružne odrazí. Aká bola pôvodná rýchlosť elektrónu v, ak vieme, že sa po odraze od zrkadla vrátil do počiatočného bodu?


Tento seminár je organizovaný s podporou
Nadácie Pre Otvorenú Spoločnosť - Open Society Fund
Iuventy
a KZDF MFF UK