FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

1. kolo letnej časti 17. ročníka

www.FKS.sk

FKS, KZDF MFF UK

A-kategória (starší) Mlynská dolina
školský rok 2001/2002 842 48 Bratislava
termín príchodu riešení riesenia@fks.sk
6. 3. 2002 info@fks.sk

A - 1.1 Titanic (6 bodov)

Pri nakrúcaní slávneho filmu Titanic bol pri scénach na búrlivom mori použitý zmenšený model lode. Aby boli vlny naozaj realistické, dostal ktosi nápad použiť namiesto morskej vody alkohol. Aký veľký musel byť model lode, ktorý použili? Nezabudnite svoje riešenie podrobne zdôvodniť.


A-1.2 Ľad (5 bodov)

Máme veľkú nádobu naplnenú vodou. V jej vnútri sa pod hladinou hore dnom vznáša menšia nádoba so vzduchovou bublinou. Na tejto vnútornej hladine pláva kus ľadu. Po čase sa ľad roztopí. Kam sa pritom posunie hladina vody v malej nádobe? Zmení sa výška hladiny vo veľkej nádobe?


A-1.3 Mydlové divy (5 bodov)

Do kovového rámčeka sa nám podarilo natiahnuť krásnu rovnú mydlovú blanku. Pred ňu do vzdialenosti 20 cm sme postavili malý zdroj svetla - sodíkovú výbojku. Na stene, ktorá bola od blany vzdialená 100 cm sme zrazu uvideli tmavé a svetlé krúžky. Ako správni bádatelia sme nezabudli odmerať polomer prvého tmavého krúžka - bol presne 180 cm. Akú hrúbku má naša mydlová blanka? Pri výpočte počítajte so svetlom vlnovej dĺžky (λ = 590 nm a indexom lomu saponátového roztoku n = 1,4.


A-1.4 Prelievanie (4 body)

Máme nad sebou tri nádoby s otvormi, cez ktoré vyteká voda. Tieto otvory majú prierezy postupne 30, 40 a 60 cm2. Do prvej z nich (hornej) stále pritekajú tri litre vody za sekundu.
a) Aké sú pomery výšok hladín h1: h2 : h3 v nádobách?
b) Ako by sa to zmenilo, keby sme vodu nahradili olejom?


Tento seminár je organizovaný s podporou
Nadácie Pre Otvorenú Spoločnosť - Open Society Fund
Iuventy
a KZDF MFF UK