FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

2. séria letnej časti 17. ročníka

www.FKS.sk

FKS, KZDF MFF UK

A–kategória (starší) Mlynská dolina
školský rok 2001/2002 842 48 Bratislava
termín príchodu riešení riesenia@fks.sk
10. 4. 2002 info@fks.sk

A – 2.1 Motor (5 bodov)

Skoro každé nové auto sa chváli tým, že má nižšiu spotrebu ako predchádzajúci model. Ešte pred pár rokmi „žrali“ autá bežne 6 litrov na 100 km, dnes to je často menej ako 5. 
    Pokúste sa odhadnúť, aká je minimálna spotreba bežného rodinného auta, ak sa v lete za dobrého počasia pohybuje ustálenou rýchlosťou 100 km/h po rovnej diaľnici. A ako je to s jazdou po meste? Poznámka: Všetky potrebné vzorce a konštanty nájdete v tabuľkách.


A – 2.2 Rozprávková úloha (5 bodov)

Hlúpemu Janovi sa pokazil lietajúci koberec a dumal, ako si pomôcť. Nebol až také úplné poleno a vymyslel si náhradu. Bola ňou vodorovná platňa s obsahom 1 m2, ktorej horný povrch mal teplotu 0°C, dolný mal 100°C. Teplota vzduchu okolo bola pritom 20°C. 
    Čím je spôsobené nadľahčovanie takéhoto zázraku? Odhadnite veľkosť sily, ktorá pôsobí na platňu proti jej tiaži.


A – 2.3 A predsa sa točia! (5 bodov)

Možno ste už videli, ako sa v magnetofóne prehráva kazeta. Otáčaním tých malých koliesok sa páska posúva z jednej “strany” kazety na druhú. Na základe experimentu rozhodnite, či pritom zostáva konštantná uhlová rýchlosť otáčania sa tých malých koliesok, rýchlosť posuvu pásky, alebo prípadne ani jedna z týchto veličín.


A – 2.4 Počítanie v daždi (5 bodov)

Poznáte to: raz, dva, tri a zrazu ste mokrí a zázrační, pretože dážď je úžasná vec. Kvapky padajú a trieštia sa a po tvárach vám stekajú pramienky vody. Dažďová inšpirácia; a tá nie je len tak zadarmo… Skúste odhadnúť minimálnu veľkosť kvapky, aby sa pri dopade z mrakov roztrieštila na menšie.


Tento seminár je organizovaný s podporou
Nadácie Pre Otvorenú Spoločnosť - Open Society Fund
Iuventy
a KZDF MFF UK