FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

3. séria letnej časti 17. ročníka

www.FKS.sk

FKS, KZDF FMFI UK

A–kategória (starší) Mlynská dolina
školský rok 2001/2002 842 48 Bratislava
termín príchodu riešení riesenia@fks.sk
15. 5. 2002 info@fks.sk

A – 3.1 Svetový rekord (5 bodov)

Na rovníku a na severnom póle boli postavené dve dokonalé (a klimatizované) športové haly. Majstrovstvá sveta sa uskutočnili v tej "polárnej". Rekord v hode guľou do diaľky bol na súťaži zlepšený o jeden centimeter. Ak by sa hádzalo v "rovníkovej" hale, bol by svetový rekord tiež prekonaný? O koľko? Predpokladajte, že na oboch miestach by športovci podávali rovnaké fyzické výkony.


A – 3.2 Virtuálna práca (5 bodov)

Na obrázku je závažie hmotnosti m zavesené na jednoduchej konštrukcii zloženej zo síce nehmotných, no neohybných tyčí. Dĺžka tyčí na obvode je a, dĺžka tyče medzi bodmi A a B je d. Určte, akou silou je stláčaná táto tyč!


A – 3.3 Jupiter (5 bodov)

Predstavte si, že by Jupiter obiehal Slnko nie po svojej doterajšej dráhe, ale po dráhe Marsu. Pozreli by sme sa naň vo chvíli, kedy by bol k Zemi najbližšie. Koľkokrát viac svetla Jupitera (oproti súčasnej situácii) by dopadalo do nášho oka? Ak to dokážete, zistite, akej hviezdnej veľkosti (magnitúde) to zodpovedá. Pri hľadaní potrebných hodnôt vám určite pomôže Encyklopédia astronómie. Tam zistíte aj to, čo je vlastne zač tá hviezdna veľkosť


A – 3.4 Tenisík (5 bodov)

Dominik, veľký to tenista, sa jedného dňa rozhodol, že si nacvičí špeciálne podanie. Podá prudkú loptu (ktorá bude letieť skoro úplne rovno, ako keby tam ani gravitácia nebola), ktorá sa po dopade na súperovu časť ihriska odrazí späť na Dominikovu polovicu ihriska. Má význam, aby Dominik takéto podanie trénoval? Ak áno, ako by musel udierať do loptičky? Ak nie, prečo?


Tento seminár je organizovaný s podporou
Nadácie Pre Otvorenú Spoločnosť - Open Society Fund
a KZDF FMFI UK