FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

3. kolo zimnej časti 17. ročníka

www.FKS.sk

FKS, KZDF MFF UK

B-kategória (mladší) Mlynská dolina
školský rok 2001/2002 842 48 Bratislava
termín príchodu riešení riesenia@fks.sk
5. 12. 2001 info@fks.sk

B-3.1 Posolený rebrík (5 bodov)

Konečne nasnežilo! Pat a Mat sú z toho ale nešťastní. Potrebujú zhodiť sneh z komína, aby im mal kadiaľ Ježiško doniesť darčeky. Chodník aj stena sú ale teraz omrznuté a veľmi šmykľavé. Pat a Mat majú akurát jednu malú štipku soli. Bude rebrík opretý o stenu stáť, ak je trenie o chodník aj o stenu nulové? Ak nie, treba posoliť chodník alebo stenu?


B-3.2 Obláčiky dychu (5 bodov)

Hovorí sa, že keď pri dýchaní stúpa od úst para, je veľmi zima. Experimentálne zistite, či je to pravda a pokúste sa vysvetliť, kedy pri vydychovaní vzniká para. Závisí to len od počasia?


B-3.3 Červené oči (5 bodov)

Kde bolo, tam bolo, bolo Mikuláša. Vyumývané čižmičky stáli v okne a čakali na svoj tohtoročný prídel sladkostí, deti spokojne spinkali vo svojich postielkach a Mikuláš sa potichučky zakrádal komínom. Lenže nie všetci nepovolaní spali: malý detektív Maťko chcel konečne raz a navždy zistiť, kto sa skrýva pod maskou milého bradatého deduška. Zobral foťák, počkal si na správnu chvíľu a tajomného návštevníka odfotil. Cieľ bol jasný – odhaliť páchateľa podľa farby očí (mama – modré, tata – hnedé, sused – zelené). Aké veľké však bolo Maťkove sklamanie, keď na onej dôležitej fotke mal Mikuláš oči červené! Pokúste sa mu vysvetliť, v čom je problém červených očí na farebných fotkách, aby o rok konečne zožal úspech a záhadu vyriešil!


B-3.4 Mystické vplyvy (5 bodov)

Dve telesá na seba pôsobia záhadnou silou neznámeho pôvodu. Žiadne iné (vonkajšie) sily na telesá nepôsobia. Na obrázku je záznam pohybu jedného z nich a polohy oboch telies v magickom okamihu O. Vtedy ich rýchlosti spĺňali vzťah v2 = 3v1, pričom ich smer bol opačný. Navyše viete, že m1 = 3m2. Doplňte do obrázka dráhu druhého telesa a popíšte postup, akým ste prenikli za tajomnú oponu nepoznaného!


Tento seminár je organizovaný s podporou
Nadácie Pre Otvorenú Spoločnosť - Open Society Fund
Iuventy
a KZDF MFF UK