FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

1. kolo letnej časti 17. ročníka

www.FKS.sk

FKS, KZDF MFF UK

B-kategória (mladší) Mlynská dolina
školský rok 2001/2002 842 48 Bratislava
termín príchodu riešení riesenia@fks.sk
6. 3. 2001 info@fks.sk

B-1.1 Prilepený jazýček (4 body)

Zubaté slniečko svieti, mráz prituhuje a deti sa vonku hrajú a tešia zo snehu. Pozriem sa von a čo nevidím?! Na zábradlí pred naším domom majú malí nezbedníci prilepené jazyky a nie a nie sa odtrhnúť. Určite ste aj vy už niečo také zažili. Ak nie, tak aspoň videli. Vysvetlite, prečo sa počas mrazivých zimných dní "lepí" jazyk na zábradlia, kľučky a iné kovové pred-mety. Prečo sa niečo také nestane pri lízaní cencúľov?


B-1.2 Bungee (6 bodov)

Slováci sa rozhodli po dlhom čase natočiť nový film s odvážnou akčnou scénou: Jano s hmotnosťou 80 kilogramov priviazaný na lane s tuhosťou k skočí z mosta vysokého 100 metrov a počas pádu zachráni autobus plný malých detí. Peňazí je však málo a tak sa rozhodli natáčať s handrovým modelom Jana a mostom vysokým dva metre. Aká má byť tuhosť použitého lana, Janova hmotnosť a spomalenie natočených záberov, aby to vo filme vyzeralo úplne ako naozaj?


B-1.3 Družica (5 bodov)

Okolo planéty obieha po kruhovej dráhe rýchlosťou v družica. Dodáme jej krátkym impulzom motorov dodatočnú rýchlosť u, v jednom prípade smerom do stredu planéty, v druhom smerom od stredu planéty. V ktorom prípade dosiahne družica menšiu minimálnu vzdialenosť od stredu planéty?


B-1.4 Titanic 2 (5 bodov)

Práve sa potopil Titanic 2 a na vode pláva záchranné koleso z korku, ktoré má hmotnosť m = 10 kg a hustotu ρ = 260 kg/m3. Koľko ľudí je takéto koleso schopné udržať tak, aby bolo nad vodou aspoň 5% ich tela? Hustota stroskotancov je s = 1060 kg/m3. Morská voda má hustotu v = 1030 kg/m3.


Tento seminár je organizovaný s podporou
Nadácie Pre Otvorenú Spoločnosť - Open Society Fund
Iuventy
a KZDF MFF UK