FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

2. séria letnej časti 17. ročníka

www.FKS.sk

FKS, KZDF MFF UK

B–kategória (mladší) Mlynská dolina
školský rok 2001/2002 842 48 Bratislava
termín príchodu riešení riesenia@fks.sk
10. 4. 2001 info@fks.sk

B – 2.1 Vločky (5 bodov)

Ako to už býva, niekedy v zime sneží. Ak sa zahľadíte na padajúce vločky, zdá sa vám, že tie, čo sú bližšie k vám, padajú rýchlejšie ako tie vločky, ktoré sú od vás vzdialené. Prečo?


B – 2.2 Plávacia doska (5 bodov)

Azda každý z vás už videl plť alebo aspoň dosku plávajúcu na vode. Ale napadlo vám už niekedy, prečo pláva tak, že jej plochá strana (tá, ktorá robí dosku doskou) je rovnobežná s hladinou vody a nie inak? Čo by sa stalo s polohou dosky, ak by bola hustota dosky väčšia ako hustota vody?


B – 2.3 Z kameňolomu (5 bodov)

V kameňolome ostáva po odstrele vo vzduchu veľa drobných prachových čiastočiek, ktoré iba pomaly sadajú na zem. Kým sú vo vzduchu častice s polomerom 5 mm, ktorých hustota vo vzduchu je 0,04 g/m3, viditeľnosť je 50 metrov. Pri ďalšom odstrele ostali vo vzduchu častice s polomerom 10 mm a ich hustota bola 0,1 g/m3. Aká bola viditeľnosť?


B – 2.4 Ostrý nožík (5 bodov)

Zo skúseností vieme, že pri rezaní určitých materiálov je výhodné nôž nielen tlačiť kolmo na rez, ale aj hýbať ním v smere od seba – k sebe. 
    Prečo je tento spôsob rezania niekedy výhodnejší? Kedy nie je? Ako ovplyvňujú výber čo najefektívnejšieho spôsobu rezania vlastnosti rezanej latky a ako ostrie noža? Experimentálne poznatky sú vítané.


Tento seminár je organizovaný s podporou
Nadácie Pre Otvorenú Spoločnosť - Open Society Fund
Iuventy
a KZDF MFF UK