FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

3. séria letnej časti 17. ročníka

www.FKS.sk

FKS, KZDF FMFI UK

B–kategória (mladší) Mlynská dolina
školský rok 2001/2002 842 48 Bratislava
termín príchodu riešení riesenia@fks.sk
15. 5. 2002 info@fks.sk

B – 3.1 Krasokorčuliarka (5 bodov)

Majka sa už odmalička obdivovala krasokorčuľovanie a tak sa rozhodla, že to dotiahne až na olympiádu. A tak trénovala, trénovala, nacvičovala piruety, skoky a dokonca ako šestnásťročná už zvládla aj každým obdivovaný skok menom trojitý rittberger. Pokúste sa odhadnúť, koľko energie Majka vynaloží na takýto zložitý skok.


B – 3.2 Blcha (6 bodov)

Malá blcha sa rozhodla, že vyskáče hore celým veľkým 12–schodovým schodiskom (schody sú rovnako vyskoké, ako široké). Vymyslela si na to dokonca dve metódy. Prvá: skáče vždy z rohu schodu a len–tak–tak doskočí na roh ďalšieho schodu. Druhá je skoro taká istá, akurát že schody berie „po dvoch“. Ktorým spôsobom spotrebuje blcha na vyskákanie celého schodiska (12 schodov) menej energie?


B – 3.3 Toaleťáčik (5 bodov)

Predstavte si rolku toaletného papiera. Pevne chytíme jej voľný koniec a kotúč necháme padať z vysokej budovy. Vyjadrite rýchlosť pohybu rolky v hĺbke h pod miestom, z ktorého sme ju pustili. Odpor vzduchu zanedbajte a všetky potrebné veličiny odhadnite.


B – 3.4 Sviečka (4 bodov)

Pozorne sa zahľadte na obrázok sviečky na stole v miestnosti so zasvietenou lampou. Nájdite na ňom chybu. Nie, jasné, že to nie je všetko. Využite všetko svoje nadanie a nakreslite obrázok tak, ako má byť. Vysvetlite, prečo je to tak.


Tento seminár je organizovaný s podporou
Nadácie Pre Otvorenú Spoločnosť - Open Society Fund
a KZDF FMFI UK