FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

1. kolo zimnej časti 18. ročníka

termín príchodu riešení

A-kategória (starší)

25. 9. 2002

školský rok 2002/2003
FKS, KZDF MFF UK

info@fks.sk

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

www.fks.sk


A-1.1 Magnetky (4 body)

Na stole ležia dve naoko rovnaké desaťcentimetrové tyčky. Jedna je obyčajná železná, tá druhá je však magnet. Navrhnite spôsob, akým sa dá zistiť, ktorá je ktorá, keď môžete do ruky vziať len jednu z nich a len raz ju priblížiť k tej druhej.


A-1.2 Niečo je vo vzduchu (5 bodov)

Odhadnite hmotnosť atmosféry Zeme. Potrebné údaje si nájdite v tabuľkách, alebo ich odhadnite.


A-1.3 Počúvaš svoj smäd? (5 bodov)

Kúpte si dve rovnaké plechovky koly a usporiadajte medzi nimi takýto pretek: Jednu z nich dobre potraste, položte ich vedľa seba na mierne naklonenú rovinu a nechajte valiť sa nadol (zariaďte to tak, aby sa kotúľali zhruba päť sekúnd, alebo viac). Ktorá plechovka vyhráva? Prečo je to tak?


A-1.4 Ťažký život klauna (6 bodov)

Akú najvyššiu hranatú prekážku dokáže prejsť klaun na cirkusovom jednokolesovom bicykli? Polomer kolesa je R, koeficient trenia kolesa o prekážku je f.


Tento seminár je organizovaný s podporou
Nadácie Pre Otvorenú Spoločnosť - Open Society Fund
a KZDF FMFI UK