FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

2. kolo letnej časti 18. ročníka

termín príchodu riešení

A-kategória (starší)

26. 3. 2002

školský rok 2002/2003
FKS, KZDF MFF UK

info@fks.sk

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

www.fks.sk


A-2.1 Rampa (4 body)

Tyč dĺžky a sa opiera jedným koncom o hladkú zvislú stenu a druhým koncom o rampu v tvare funkcie f(x). Aký má mať tvar rampa (aká je závislosť f(x)), aby bola tyč v ľubovolnej polohe v rovnováhe?


A-2.2 Fontánka (6 bodov)

Na obrázku je fontánka – voda strieka z trysky s prierezom S nahor, tryska je v hĺbke H pod hladinou vody v nádobe. Prúd vody drží vo vzduchu vodorovnú platňu (samozrejme, je to platňa Michala Davida) hmotnosti m. V akej výške h je fontánka schopná takúto platňu udržať? Predpokladajte, že voda sa pri dopade na platňu rozstrekuje iba do strán (teda v prvom okamihu po dopade je jej rýchlosť vodorovná).


A-2.3 Podpaľač (5 bodov)

Ujo Aristoteles bol veľký filozof a matematik a ešte k tomu sa aj dobre rozumel zrkadlám. V bitke o Syrakúzy zapaľoval pomocou naleštených štítov celé lode... Odhadnite koľko potrebujeme vojakov s naleštenými štítmi, aby sa nám za slnečného dňa podarilo podpáliť lode natreté čiernou farbou. Je teda legenda o Aristotelovi pravdivá, alebo je to len výmysel?


A-2.4 Čierna skrinka (5 bodov)

Čierna skrinka je krabička, v ktorej môžu byť elektronické prvky (rezistory, kondenzátory a cievky) a na povrchu sú štyri dierky, označme ich 1,2,3,4. Keď chceme zistiť, čo sa ukrýva vo vnútri, vyberieme dve dierky a spojíme ich cez zdroj napätia (najskôr striedavý s frekvenciou f = 50 Hz, potom jednosmerný) a ampérmeter. Takto systematicky premeriame prúdy pre všetky dvojice dierok (tabuľka - ac znamená striedavé napätie, dc jednosmerné napätie). Prvky v čiernej skrinke sú zapojené v sérií, tzn. že netvoria uzavretý obvod. Nakreslite zapojenie vnútri čiernej skrinky a vypočítajte parametre elektronických prvkov.


Tento seminár je organizovaný s podporou
Nadácie Pre Otvorenú Spoločnosť - Open Society Fund
a KZDF FMFI UK