FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

1. kolo zimnej časti 18. ročníka

termín príchodu riešení

B-kategória (mladší)

25. 9. 2002

školský rok 2002/2003
FKS, KZDF MFF UK

info@fks.sk

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

www.fks.sk


B-1.1 Cesta za krásou (4 body)

Teenagerka Vierka sa pravidelne váži. Aby sa ani náhodou nestalo, že by sa jej hmotnosť zdala privysoká, váži sa veľmi zvláštnym spôsobom. Váhu (klasickú osobnú) položí na vozík na naklonenej rovine, plošina vozíka je pritom vodorovná. Váha jej ukáže hmotnosť 55 kilogramov. Naklonená rovina má sklon 20o. Aká je skutočná Vierkina hmotnosť?


B-1.2 Bungee (5 bodov)

Oproti Janovi stojí zrkadlo, ktoré siaha až po zem. Nie je však zvislé, ale naklonené smerom od Jana, so zvislicou pritom zviera uhol 2,5o. Ako ďaleko môže vzpriamene stáť Jano od zrkadla, ak v ňom chce vidieť aspoň kúsok svojho obrazu? Čo pritom vlastne uvidí?


B-1.3 Počúvaš svoj smäd? (5 bodov)

Kúpte si dve rovnaké plechovky koly a usporiadajte medzi nimi takýto pretek: Jednu z nich dobre potraste, položte ich vedľa seba na mierne naklonenú rovinu a nechajte valiť sa nadol (zariaďte to tak, aby sa kotúľali zhruba päť sekúnd, alebo viac). Ktorá plechovka vyhráva? Prečo je to tak?


B-1.4 Teplomer (5 bodov)

Na obrázku je „kolovrátok“ so štyrmi ramenami dĺžky 30 cm, na koncoch ktorých sú upevnené závažia hmotnosti 1, 2, 3 a 4 kg. Kolovrátok sa môže voľne otáčať okolo stredu O. Na začiatku ho držíme nehybný v polohe aká je na obrázku. Aká bude maximálna rýchlosť, akú dosiahnu závažia pri svojom pohybe potom, čo „kolovrátok“ uvoľníme?


Tento seminár je organizovaný s podporou
Nadácie Pre Otvorenú Spoločnosť - Open Society Fund
a KZDF FMFI UK