FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

1. kolo letnej časti 18. ročníka

termín príchodu riešení

B-kategória (mladší)

26. 2. 2002

školský rok 2002/2003
FKS, KZDF MFF UK

info@fks.sk

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

www.fks.sk


B-1.1 Deravá úloha (5 bodov)

Na stole je nádoba s vodou tvaru kvádra, v ktorej udržujeme konštantnú hladinu vo výške H = 1 m od dna. Do jej steny navŕtame zvislo nad sebou dva otvory vo výškach h1 = 0,8 m a h2 = 0,5 m od dna. Voda začne vytekať dvoma prúdmi von. V akej vzdialenosti l od nádoby a výške v od stola sa pretnú tieto dva prúdy? Tiažové zrýchlenie je g = 10 ms-2.


B-1.2 Výťah (5 bodov)

Výťah sa škrípajúc odlepí z prízemia. S divnými zvukmi sa šplhá vyššie a vyššie … až zrazu Prááásk!!! Výťah sa rúti do hlbín a ty sa lúčiš so životom … Existuje povera, že keby si tesne pred dopadom dostatočne rýchlo vyskočil proti smeru pádu, tak sa ti nič nestane. Je to naozaj pravda? Skúste svoj názor odôvodniť!


B-1.3 Ľahké odpory (5 bodov)

Na obrázku je schéma elektrického obvodu. Ak je prepínač P vypnutý, medzi bodmi A a B nameriame ideálnym voltmetrom napätie dvakrát väčšie, než by sme tamtiež namerali, ak by bol prepínač zapnutý. Ktorý z rezistorov R2, R3 má väčší odpor? Koľkokrát?


B-1.4 Skoro vriaca voda (5 bodov)

Do hrnca s litrom vody sme vložili varnú špirálu s výkonom 300 W. Tešíme sa na čaj, ale … Voda je už poriadne horúca, ale nie a nie zovrieť. Z čaju dnes teda nebude nič, preto špirálu vyberieme z hrnca. O koľko sa asi zníži teplota vody v hrnci počas prvej minúty od vybratia špirály?


Tento seminár je organizovaný s podporou
Nadácie Pre Otvorenú Spoločnosť - Open Society Fund
a KZDF FMFI UK