FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

2. kolo letnej časti 18. ročníka

termín príchodu riešení

B-kategória (mladší)

26. 3. 2002

školský rok 2002/2003
FKS, KZDF MFF UK

info@fks.sk

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

www.fks.sk


B-2.1 Vesmírne radovánky (5 bodov)

Vo voľnom priestore sa vznáša vesmírna stanica tvaru valca s polomerom R = 50 m. Stanica sa otáča takou rýchlosťou, aby na jej vnútornom obvode vytvorila zdanie zemskej gravitácie (g = 10 m/s2). Na tom vnútornom obvode stojí zvedavec a chystá sa vyhodiť kameň zvislo nahor takou rýchlosťou, ktorá by ho na Zemi dopravila do výšky 5 metrov. a) Akou uhlovou rýchlosťou ? sa otáča stanica? b) Do akej najväčšej výšky (výšku meriame ako vzdialenosť od plášťa stanice) sa dostane kameň počas svojho letu?


B-2.2 Lyžiar a kotva (5 bodov)

Možno nie všetci, ale niektorí z vás boli túto zimu na lyžovačke. Prídete k vleku, zachytíte sa kotvy, kotva sa pomaly hýbe, vy stojíte a v určitom okamihu to s vami trhne a vy sa veziete. Majme lyžiara hmotnosti m = 80 kg, ktorý sa zachytil kotvy na rovine, súčiniteľ trenia lyží s povrchom je f = 0,2. Dĺžka nezaťaženej kotvy je l0 = 2 m. Súčasťou kotvy je aj pružina neznámej tuhosti k. V okamihu, keď kotva zviera so zvislým smerom uhol a = 30°, pohnete sa. Vypočítajte tuhosť pružiny k!


B-2.3 Čierna skrinka (5 bodov)

Čierna skrinka je krabička, v ktorej je plno elektronických súčiastok a na povrchu je zopár dierok. Keď chceme zistiť, čo sa ukrýva vo vnútri, vyberieme dve dierky a spojíme ich cez zdroj napätia (napr. jednosmerný s + na prvej dierke, potom jednosmerný s – na prvej dierke) a ampérmeter. Takto systematicky premeriame prúdy pre všetky dvojice dierok. V tabuľke sú uvedené prúdy pre čiernu skrinku s tromi dierkami, označme ich 1,2,3. V čiernej skrinke môžu byť rezistory a diódy. Nakreslite zapojenie vnútri čiernej skrinky a vypočítajte odpory rezistorov.


B-2.4 Ako variť? (5 bodov)

Všetci vieme, že v dnešnej dobe treba šetriť. Skúste preto experimentálne určiť, koľko energie (percentuálne) sa ušetrí pri zohrievaní 2 litrov studenej vody do varu v hrnci s pokrievkou a bez pokrievky. Skúste takisto aj určiť závislosť „ušetrenej energie“ od prierezu použitého hrnca. Svoje experimentálne výsledky aj teoreticky zdôvodnite!


Tento seminár je organizovaný s podporou
Nadácie Pre Otvorenú Spoločnosť - Open Society Fund
a KZDF FMFI UK