FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

1. kolo zimnej časti 19. ročníka

termín príchodu riešení

A-kategória (starší)

24. 9. 2003

školský rok 2003/2004
FKS, KZDF MFF UK

info@fks.sk

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

www.fks.sk


A-1.1 Skokan (5 bodov)

Možno ste videli reklamu na sprchový šampón, v ktorej svalnatý muž skáče z vysokého brala do mora. Nás by zaujímalo, ako hlboko pod hladinu sa môže tento muž ponoriť. Skúste urobiť odhad pre Stokesovu odporovú silu a pre Newtonovu odporovú silu. Ktorý prístup je v tomto prípade vhodnejší a prečo?


A-1.2 Veľa, veľa obrazov (4 body)

Majme dve polopriepustné zrkadlá, pred ktorými je položený predmet P. Na tej istej strane zrkadiel ako predmet sa nachádza pozorovateľ. Koľko obrazov predmetu a v akých vzdialenostiach od zrkadiel uvidí? Oči má dobré, takže uvidí všetky, čo aké slabé by boli.


A-1.3 Rosnička (5 bodov)

Odhadnite, aká veľká žaba – rosnička by sa ešte dokázala udržať zospodu na skle.


A-1.4 Partizán v dave (6 bodov)

Predstavte si, že pred sebou máte 11 rezistorov. Z nich má desať odpor 10 W, jeden (chybný) má veľkosť 30 W. Najmenej koľkými meraniami ste zaručene schopní nájsť medzi rezistormi ten, ktorého odpor je väčší? Nespoliehajte sa na šťastie – popíšte postup hľadania a počet meraní, ktoré v najhoršom prípade potrebujete na úspešné nájdenie chybnej súčiastky. (za 1 meranie považujeme to, že odpory zapojíme do ľubovoľnej schémy a následne zmeriame odpor medzi nejakými 2 bodmi schémy). Prečo je tento počet meraní minimálny?


Tento seminár je organizovaný s podporou
KZDF FMFI UK
a