FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

2. kolo zimnej časti 19. ročníka

termín príchodu riešení

A-kategória (starší)

29. 10. 2003

školský rok 2003/2004
FKS, KZDF MFF UK

info@fks.sk

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

www.fks.sk


A-2.1 Fyzikálne triky (5 bodov)

Určite ste už videli, ako niekto naplnil pohár po okraj vodou, opatrne ho zakryl papierom a potom ho prevrátil hore nohami. Papier bolo potom možné ďalej nepridŕžať a ten akousi zvláštnou silou udržal vodu v pohári. Ako je to možné? Skúste to aj vy so zaváraninovým pohárom (7 dl) a pohľadnicou! Koľko najmenej vody je potrebné mať v pohári, aby sa trik podaril? Skúste toto množstvo vody výpočtom čo najlepšie určiť!


A-2.2 Džimmy Hendrixxx (5 bodov)

Keď brnkneme na gitarovú strunu, zdá sa nám rozmazaná. Ak sa však na vertikálne umiestnenú strunu pozrieme tak, že za ňou zbadáme televíznu obrazovku, uvidíme na strune pohybujúce sa vlnky. Odkiaľ sa tam vzali? Od čoho závisí ich vlnová dĺžka? Svoje tvrdenia skúste dokázať aj inými pozorovaniami.


A-2.3 Kryptón (5 bodov)

Predstavte si planétu Kryptón veľkosti Zeme, ktorá rotuje takou uhlovou rýchlosťou, že na rovníku je nulové tiažové zrýchlenie. Akou maximálnou rýchlosťou môže černokňažník Relpek zo svojej 1 km vysokej veže na rovníku vyhodiť kryštálovú guľu proti smeru rotácie Kryptónu tak, aby guľa nespadla späť?


A-2.4 Blikajúce hviezdy (5 bodov)

Ak sa pozrieme voľným okom na hviezdy nad obzorom, často sa zdá, že blikajú. Naproti tomu planéty sú pokojné, ich svetlo „netancuje“. Prečo hviezdy blikajú? Prečo planéty nie?


Tento seminár je organizovaný s podporou
KZDF FMFI UK
a