FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

1. kolo letnej časti 19. ročníka

termín príchodu riešení

A-kategória (starší)

25. 2. 2004

školský rok 2003/2004
FKS, KZDF MFF UK

info@fks.sk

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

www.fks.sk


A-1.1 Ťahanica na N-tú (5 bodov)

Na dostatočne dlhom vodorovnom stole je položených N kvádrov o hmotnosti m, ktoré sú navzájom spojené pružinami s rovnakou tuhosťou k, pričom posledný je spojený pomocou kladky s visiacim závažím o hmotnosti M (na obrázku). Na začiatku sú pružiny nenatiahnuté. O koľko sa zväčší vzdialenosť krajných kvádrov, keď sa sústava ustáli v rovnomerne zrýchlenom pohybe? Trenie medzi kvádrami a podložkou je zanedbateľne malé.


A-1.2 Niečo (4 body)

Na okraji stola je položené malé niečo. Trochu do toho drcneme (fyzikálne: udelíme „tomu“ nejaký impulz) a malé niečo sa dá do pohybu, pričom presne po dvoch sekundách dosiahne okraj stola vzdialený jeden meter. Zistite, či má malé niečo kolieska.


A-1.3 Koleso, koleso, okolesilo si sa (5 bodov)

Odmerajte hmotnosť predného kolesa bicykla bez jeho odmontovania. Skúste vymyslieť čo najviac rôznych spôsobov a jeden zrealizujte. Ťažké? Trochu pomôžeme: Čo tak zmerať moment zotrvačnosti?


A-1.4 Počúvaj smäd (6 bodov)

Len tak sa prechádzam so svojou ešte smädnejšou ťavou po púšti, keď tu, ľaľa, jazierko. Neprepadám radostnému idealizmu, som predsa fyzik a o fatamorgáne čosi viem… Viem, že jazero nie je nič iné ako obraz oblohy, ktorý vidím na piesku. Ako tento zákerný jav funguje? Vzduch tesne pri zemi má teplotu 70°C (s indexom lomu h1 = 1,000235), vzduch vo výške mojich očí má teplotu 35°C (s indexom lomu h2 = 1,000262). V akej vzdialenosti vidím jazero? (Okolo je rovina.) Ukážte, že vzdialenosť nezávisí od rozloženia teploty vzduchu medzi zemou a výškou očí.


Tento seminár je organizovaný s podporou
KZDF FMFI UK
a
JSMF