FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

2. kolo zimnej časti 19. ročníka

termín príchodu riešení

B-kategória (mladší)

29. 10. 2003

školský rok 2003/2004
FKS, KZDF MFF UK

info@fks.sk

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

www.fks.sk


B-2.1 Iná doba (5 bodov)

Predstavte si úžasnú vec. Na rovníku by sme mali beztiažový stav – len tak by si tam všetci poletovali. (Uvažujte čisto hypoteticky, jednoducho tam je beztiažový stav.) Ako dlho by trvali potom pozemské dni, uvažujúc naše meranie času ?


B-2.2 Fyzikálne triky (5 bodov)

Určite ste už videli, ako niekto naplnil pohár po okraj vodou, opatrne ho zakryl papierom a potom ho prevrátil hore nohami. Papier bolo potom možné ďalej nepridŕžať a ten akousi zvláštnou silou udržal vodu v pohári. Ako je to možné? Skúste to aj vy so zaváraninovým pohárom (7 dl) a pohľadnicou! Koľko najmenej vody je potrebné mať v pohári, aby sa trik podaril?


B-2.3 Improvizované váhy (5 bodov)

Na obrázku sú rovnoramenné váhy také, aké si môžete hocikedy sami zostrojiť. Rovná tyč dĺžky 1 m je presne v strede podopretá tehlou, ktorej šírka je 8 cm. Vážia takéto váhy presne? Ak vľavo zavesíme predmet a vyvážime ho závažím s hmotnosťou 4 kg, čo môžeme povedať o hmotnosti skúmaného predmetu?


B-2.4 Rotujúce guličky (5 bodov)

Guličkové ložisko je zložené z dvoch valcových obručí: vonkajšia s polomerom R1 a vnútorná s polomerom R2. Medzi nimi sú uložené guličky (obr.). Vonkajší valec roztočíme s uhlovou rýchlosťou ?1 a vnútorný s rýchlosťou ?2, pričom zanedbávame prešmykovanie. Akou veľkou uhlovou rýchlosťou ?1 sa budú otáčať guličky okolo svojej osi a akou rýchlosťou ?2 okolo stredu S ložiska?


Tento seminár je organizovaný s podporou
KZDF FMFI UK
a