FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

1. kolo letnej časti 19. ročníka

termín príchodu riešení

B-kategória (mladší)

25. 2. 2004

školský rok 2003/2004
FKS, KZDF MFF UK

info@fks.sk

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

www.fks.sk


B-1.1 Skúška dospelosti (5 bodov)

V divokom africkom kmeni Fukoso musí mladý junák podstúpiť nasledovnú skúšku, aby sa stal dospelým lovcom: večer si položí dosku hmotnosti M na dve pevné vodorovné klady tak ako na obrázku. (klady podopierajú dosku presne v osiach súmernosti). Na takto položenej doske musí stráviť noc. Ak z dosky spadne všetci ho vysmejú a on odchádza hanebne uhynúť do púšte. Kde na doske môže mať nádejný levozabíjač hmotnosti m svoje ťažisko aby sa doska pod ním nepreklopila?


B-1.2 Ja som z toho puk... (5 bodov)

Puk vystrelíme po naklonenej rovine so sklonom a nejakou rýchlosťou. Po chvíli sa vráti späť do pôvodnej polohy, pričom čas výstupu bol k-krát menší ako čas zostupu. Aký je koeficient trenia f medzi pukom a naklonenou rovinou?


B-1.3 Papagáj (5 bodov)

Vo vzduchotesne uzavretej krabici sedí papagáj. Krabica je položená na ideálnych váhach. V jednom okamihu papagáj vzlietne, aby sa uistil, že horná časť krabice je rovnako nudná ako dolná. Ako sa zmení hodnota na váhach, ak sa papagáj „vznáša“ vo vzduchu na mieste? Svoju odpoveď zdôvodnite.


B-1.4 Niečo je vo vzduchu (5 bodov)

Vo vzduchu sa vznáša bublina naplnená héliom. Zistite, či je ťažšia jej mydlová stena, alebo hélium vnútri uzavreté!


Tento seminár je organizovaný s podporou
KZDF FMFI UK
a
JSMF