FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

2. kolo letnej časti 19. ročníka

termín príchodu riešení

B-kategória (mladší)

7. 4. 2004

školský rok 2003/2004
FKS, KZDF MFF UK

info@fks.sk

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

www.fks.sk


B-2.1 Visí na nitke (5 bodov)

Niť dĺžky L = 1 m zanedbateľnej hmotnosti pridržiava tyč dĺžky d = 60 cm a hmotnosti M = 4 kg pri stene tak, ako na obrázku. Tyč je pritom o stenu iba opretá a je na ňu kolmá. Zistite, pri akej najmenšej hodnote koeficientu trenia medzi tyčou a stenou je uvedená situácia možná.


B-2.2 Padajúce spojené guličky (5 bodov)

Máme dve rovnaké guličky hmotnosti m, ktoré sú spojené nehmotnou niťou dĺžky h. Sú položené na stole tak, že jedna gulička prevísa cez stôl spolu s tretinou dĺžky nite. Výška stola je h. Po uvoľnení sa sústava dá do pohybu, prevísajúca gulička nepružne narazí na zem (prilepí sa) a druhá gulička spadne zo stola. V akej výške sa bude druhá gulička nachádzať, keď sa niť opäť napne?


B-2.3 V prúde je sila (5 bodov)

Vezmite pohár a naplňte ho v umývadle prúdom vody s prietokom 1 liter/10 s. Odhadnite veľkosť sily, ktorou pôsobí prúd vody na pohár. Všetky potrebné údaje zmerajte.


B-2.4 Tehla na pedál (5 bodov)

Naši poslanci už dávnejšie schválili zvýšenie maximálnej povolenej rýchlosti v obci z 50 na 60 km/h. Odhadnite, ako tým vzrástla brzdná dráha áut.


Tento seminár je organizovaný s podporou
KZDF FMFI UK
a
JSMF