FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

3. kolo letnej časti 19. ročníka

termín príchodu riešení

B-kategória (mladší)

5. 5. 2004

školský rok 2003/2004
FKS, KZDF MFF UK

info@fks.sk

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

www.fks.sk


B-3.1 Gravitačná úloha (4 body)

Polomer planéty Jupiter je asi R = 71800 km. Štvrtá Jupiterova družica Kalisto je od stredu planéty vzdialená približne 26R a jej obežná doba je T = 16,7 dňa. Určite gravitačné zrýchlenie na povrchu Jupitera.


B-3.2 Trabantovica (5 bodov)

Po diaľnici uháňajú dva trabanty rýchlosťou 100 km/h. Zrazu si jeden z nich povie tak už dosť a zvýši rýchlosť na 200 km/h. Akú zmenu kinetickej energie pri tom pozoruje vodič druhého trabanta, akú pozoruje človek stojaci na zemi a akú ujo, ktorý celú situáciu s nadhľadom pozoruje zo Slnka? Ktorý pozoruje skutočnú zmenu kinetickej energie a prečo? Koľko benzínu naozaj minul trabant pri zrýchlení?


B-3.3 Veselé prasa (6 bodov)

Prasa si hovie na ideálnej niti dĺžky l a je mu dobre (viď obrázok). V jednom okamihu chytíme horný koniec nite a začneme ho ťahať:
a) v smere šípky rýchlosťou veľkosti v,
b) v smere šípky so zrýchlením a.
V ťahaní pokračujeme donekonečna. Zrátajte maximálnu výšku, do ktorej sa prasa počas svojho pohybu dostane! Prasa aproximujte hmotným bodom.


B-3.4 Maťkove guličky (5 bodov)

Maťko má dve guličky a potrebuje sa ich zbaviť. Za najrozumnejší spôsob považuje hodiť ich spodným susedom, preto prevŕta podlahu a pustí prvú guličku hmotnosti 2m do diery. Počká čas t a pustí do diery z rovnakého miesta aj druhú guľku s hmotnosťou m. Do akej výšky vyletí druhá gulička po prvom odraze? Vráti sa Maťkovi alebo nie? Vzdialenosť podláh je H. Všetky zrážky považujte za dokonale pružné a rozmery guličiek zanedbajte.


Tento seminár je organizovaný s podporou
KZDF FMFI UK
a
JSMF