FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

2. kolo zimnej časti 20. ročníka

termín príchodu riešení

A-kategória (starší)

10. 11. 2004

školský rok 2004/2005

riesenia@fks.sk

FKS, KZDF MFF UK

info@fks.sk

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

www.fks.sk


A-2.1 Tetraéder (5 bodov)

V jednom bode sú upevnené tri rovnako dlhé nite visiace nadol. Na ich koncoch sú rovnaké náboje veľkosti Q (pozri obrázok). Aká má byť veľkosť týchto nábojov, aby boli ich vzájomné vzdialenosti nábojov rovné dĺžke nití? Tiažové zrýchlenie je g.


A-2.2 Klada a tráva (5 bodov)

Kvádrová klada dĺžky l a hmotnosti m sa pozdĺžne šúcha s nulovým trením po ľade rýchlosťou v. Zrazu ľad končí a začína tráva, po ktorej sa klada šúcha s trením f. Aký pohyb bude vykonávať klada, keď bude nabiehať na trávu? Určite, ako ďaleko sa klada po tráve dostane.


A-2.3 Prší, prší (5 bodov)

Saška s Prikym sa išli jedného krásneho dňa prejsť. Nepozreli si však predpoveď počasia a prekvapil ich dážď. Keď sa utekali skryť, všimli si, že veľké kvapky padajú rýchlejšie ako malé. Skúste vysvetliť ich pozorovanie a odhadnite, o koľko padá veľká kvapka rýchlejšie ako malá.


A-2.4 Ponorka (5 bodov)

Nautilhumus, ponorka chýrneho Mena, používala silný elektrický reflektor, aby sa mohla bezpečne pohybovať aj vo veľkých hĺbkach. Priehľadný kryt reflektora sa vždy pri dlhšom svietení rozpáli až do teploty 150°C. Ohriata voda v jeho blízkosti nemôže voľne odtekať hore (reflektor je na spodku ponorky a navyše v preliačenine), preto sa vždy ohreje až na maximálnu možnú teplotu. Predstavte si, že ponorka je hlboko pod vodou a pomaly sa začne vynárať. Zrazu voda pri reflektore začne vrieť. Vysvetlite prečo a zistite, v akej hĺbke sa to stalo.


Tento seminár je organizovaný s podporou
KZDF FMFI UK
a