FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

3. kolo zimnej časti 20. ročníka

termín príchodu riešení

A-kategória (starší)

1. 12. 2004

školský rok 2004/2005

riesenia@fks.sk

FKS, KZDF MFF UK

info@fks.sk

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

www.fks.sk


A-3.1 Elektrická pumpa (5 bodov)

Majme doskový kondenzátor. Jeho dosky sú vzdialené l, ich rozmery sú veľmi veľké. Kondík ponoríme do vody doskami kolmo na hladinu. O koľko stúpne voda v kondíku, keď ho pripojíme na zdroj napätia s napätím U? Kapilárne efekty zanedbajte, relatívna permitivita vody je Er.


A-3.2 Takmer ho rozb(or)il ... (5 bodov)

Rodina Veselá sa túži zúčastniť jednej známej televíznej relácie, a preto poctivo trénuje najnáročnejšiu disciplínu – trh obrusom. Ako to prebieha: na stole dĺžky l je prestretý obrus s rovnakými rozmermi (obr.), takže ho presne pokrýva. V strede stola je položený pohár s hmotnosťou m. Otec Veselý vodorovne ťahá obrus stálou rýchlosťou v. Aká najmenšia môže byť táto rýchlosť, aby pohár zo stola nespadol? Koeficient trenia medzi obrusom a pohárom je f1 a medzi stolom a pohárom f2. Rozmery pohára sú oproti rozmerom stola zanedbateľne malé.


A-3.3 3dcl vody (4+1 bodov)

Hrnček tradičných rozmerov (priemer cca 70 mm, výška cca 90 mm) je položený na vodorovnej podložke. Naplníme ho vodou. Experimentom čo najpresnejšie zistite, o koľko percent pritom môžeme presiahnuť jeho vnútorný objem (teda objem hrnčeka až po vrch). Môžete to skúsiť aj vypočítať a potom porovnať tento výsledok s meraniami, bonusový bod vás neminie.


A-3.4 Svetlo na konci tunela (5 bodov)

Janko s Jurkom sa rozhodli že si budú v noci posielať svetelné správy. Jurko kúpil v samoobsluhe FIBUZS*. Aká je najväčšia vzdialenosť, na ktorú bude Janko ešte registrovať Jurkove signály? Citlivosť ľudského oka si zistite.
*Fyzikálne Idealizovaný Bodový Univerzálny Zdroj Svetla, dostať ho vo väčšine obchodov. Pri výpočtoch môžeš použiť ľubovoľný – baterku, klasickú žiarovku, žiarivku, sviečku, atď., podľa toho, čo sa ti zapáči.


Tento seminár je organizovaný s podporou
KZDF FMFI UK
a