FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

1. kolo zimnej časti 20. ročníka

termín príchodu riešení

B-kategória (mladší)

29. 9. 2004

školský rok 2004/2005

riesenia@fks.sk

FKS, KZDF MFF UK

info@fks.sk

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

www.fks.sk


B-1.1 Také závažíčka (5 bodov)

Na obrázku sú dve závažia s hmotnosťami m1 a m2. Nehmotné nite, na ktorých visia, sú navzájom spojené nehmotným vodorovným povrázkom. Označené časti nití majú dĺžky l1 a l2..Vypočítajte, v akej hĺbke h pod bodmi uchytenia sa nachádza povrázok.


B-1.2 Balónomer (5 bodov)

Experimentálne čo najlepšie určite závislosť polomeru balóna (bežného, z hračkárstva) od tlaku vzduchu v jeho vnútri.


B-1.3 Hlava v zrkadle (5 bodov)

Keď sa pozriete do vreckového zrkadielka, vidíte nejakú časť vašej tváre. Akú veľkú časť seba budete vidieť, ak bude zrkadielko dvakrát ďalej? Prečo?


B-1.4 Maťkove guličky II (5 bodov)

Po tom, ako sa Maťkovi nepodarilo zbaviť sa guličiek vrhom do susedov (FKS 2003/4, 3.séria leto, kat. B) skúsil s jednou z nich niečo takéto: Voľne nechal padať guličku s hmotnosťou m z výšky l nad podlahou. Gulička letela nadol, až kým vo výške l/2 nenarazila na noviny. Noviny boli pevne napnuté vo vodorovnej rovine a tak guličke neostávalo nič iné, než cez ne preraziť dieru. Gulička ďalej voľne padala, až kým nedopadla na podlahu. Celý dej od pustenia po dopad trval čas t. Koľko energie sa vynaložilo na pretrhnutie diery v papieri?


Tento seminár je organizovaný s podporou
KZDF FMFI UK
a