FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

2. kolo zimnej časti 20. ročníka

termín príchodu riešení

B-kategória (mladší)

10. 11. 2004

školský rok 2004/2005

riesenia@fks.sk

FKS, KZDF MFF UK

info@fks.sk

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

www.fks.sk


B-2.1 Bungee na liane (5 bodov)

Istý kmeň v Oceánií vzýva jedno zo svojich božstiev skokmi z veže. Na vrchole priviažu jeden koniec liany o vežu, druhý koniec okolo vlastného členku a vrhnú sa k zemi. Liana pád stlmí a ak má bojovník štastie, môže skákať aj nabudúce. Nech je veža vysoká 8 m a používané liany dlhé 5 m. Vlastnosti liany charakterizovali domorodci takto: "Pomocou liany možno zdvihnúť najviac 600 kg balvan, pričom liana sa predĺži o 1 m. Po toto kritické natiahnutie sa liana správa presne ako ideálna pružina." Koľko váži najťažší bojovník, ktorý si ešte môže zaskákať?


B-2.2 Námorná stretávka (5 bodov)

V jeden slnečný deň vyplávali štyri rybárske lode na jazero loviť. Vieme, že každá sa na vode pohybovala rovnomerne priamočiaro, ale navzájom mali rôzne rýchlosti a trajektórie. Z denníkov lodí Santa a Maria sme sa dozvedeli, že Santa sa v ten deň stretla so všetkými loďami a Maria iba s Juliou a Perlou. Stretli sa aj Julia a Perla?


B-2.3 Fakír (5 bodov)

Predstavte si fakíra. V stave absolútnej náboženskej extázy chce na seba upútať, tak si ľahne na podložku, v ktorej sú rovnomerne napichané klince, hrotom nahor. Klince sú klasické, zo železiarstva, dĺžka 5 cm. Fakír chce prežiť. Koľko najmenej klincov potrebuje, aby z neho nebolo sitko? Skúste túto hodnotu nejako určiť. Kto sa pri robení pokusu zraní, dostane pokutu –2 body.


B-2.4 Prší, prší (5 bodov)

Saška s Prikim sa išli jedného krásneho dňa prejsť. Nepozreli si však predpoveď počasia a prekvapil ich dážď. Keď sa utekali skryť všimli si, že veľké kvapky padajú rýchlejšie ako malé. Skúste vysvetliť ich pozorovanie.


Tento seminár je organizovaný s podporou
KZDF FMFI UK
a