FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

3. kolo zimnej časti 20. ročníka

termín príchodu riešení

B-kategória (mladší)

1. 12. 2004

školský rok 2004/2005

riesenia@fks.sk

FKS, KZDF MFF UK

info@fks.sk

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

www.fks.sk


B-3.1 Kengura okolo sveta (za 80 skokov) (5 bodov)

Kengura Kátam je veľký športovec. Zo Zeme sa dokáže sa odraziť maximálnou rýchlosťou 15 ms-1.

a) Koľko skokov bude potrebovať na obskákanie okolo Zeme po rovníku, ak skáče tak, aby doletela čo najďalej?

Koľko skokov potrebuje na obskákanie Mesiaca, ak:

b) Kátam sa odráža stále rýchlosťou 15 ms-1, ako na Zemi.
c) Kátam sa odráža tak, že sa prikrčí koľko len zvládne a potom začne pôsobiť na podložku konštantnou silou F, až kým sa neodrazí.

Zem aj Mesiac považujte za guľu, zanedbajte more, odpor vzduchu a výšku kengury.


B-3.2 Točiaca sa guľa (5 bodov)

Dutá guľa polomeru R sa otáča okolo zvislej osi uhlovou rýchlosťou w. Nachádza sa v nej malé teliesko, ktoré koná pohyb spolu s guľou (t.j. vzhľadom na guľu sa nepohybuje). Aký musí byť koeficient trenia f medzi guľou a telieskom, ak sa teliesko nachádza vo výške R/2.


B-3.3 Eiffelovka (5 bodov)

Aký najkratší tieň môže vrhať Eiffelova veža?


B-3.4 Vlajka (5 bodov)

Vlajka vo vetre nevyzerá ako rovný kus látky, ktorý sa naorientuje podľa smeruje jeho fúkania. Vznikajú na nej totiž vlny, „vlajka vlaje“. Prečo je to tak? Ako tieto vlny vznikajú?


Tento seminár je organizovaný s podporou
KZDF FMFI UK
a