FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

1. kolo letnej časti 20. ročníka

termín príchodu riešení

B-kategória (mladší)

23. 2. 2005

školský rok 2004/2005

riesenia@fks.sk

FKS, KZDF MFF UK

info@fks.sk

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

www.fks.sk


B–1.1 (P)otočný problém (5 bodov)

Predstavte si, že stojíte na ľade. Ľad je úžasne hladký a trenie medzi ním a vami je úplne nulové. Ste otočení priamo na východ, potrebujete sa však otočiť priamo na sever. Ako to spravíte? Dá sa to vôbec? Na pomoc si nemôžete zobrať nič, máte k dispozícií len sami seba. Vedeli by ste sa nejakým spôsobom posunúť aj o jeden meter dopredu?


B–1.2 Bublinky (5 bodov)

Vezmite pohár a napustite doň horúcu vodu. Ak máte kvalitnú horúcu vodu ako ja, v pohári sa urobia malé bublinky, ktoré pomaly stúpajú nahor. Odhadnite ich priemer! Môžete pritom skúsiť použiť Stokesov vzorec pre odporovú silu.


B–1.3 Duck Tales (6 bodov)*

Na obrovskooooom jazere plávajú štyri kačičky s poetickými menami A, B, C, D. Kačičky sú pokazené, preto dokážu plávať iba rovnomerne priamočiaro konštantnou rýchlosťou. Z ich osobných zápiskov sme sa dozvedeli, že: A sa stretla s B, C aj D (nie nutne naraz). Podobne B sa stretla s A, C, aj D. Stretli sa aj C a D? Skúste čo najjednoduchšie popísať usporiadania, pri ktorých sa C a D nemusia stretnúť (opakujeme, nemusia).

* Podotýkame, že všetky príklady vo FKS sú originály. Pokiaľ máte pocit, že ste už podobný príklad riešili, jedná sa o halucinácie. A keby aj nie, aj tak ho nikto nemal dobre…


B–1.4 Koberec (4 body)

Stojíte v miestnosti, v ktorej je na zemi položený štvorcový koberec so stranou dĺžky l = 2 m a hmotnosťou m = 6 kg. Jeho koeficient trenia o podlahu je f. Koberec je umiestnený jednou stranou hneď pri dverách do druhej izby – začneme ho tam teda vodorovne ťahať. V tejto druhej izbe máme plávajúcu podlahu, koberec sa preto pohybuje po dlážke bez trenia. Akú prácu vykonáte pri premiestnení koberca?


Tento seminár je organizovaný s podporou
KZDF FMFI UK
a