FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

3. kolo letnej časti 20. ročníka

termín príchodu riešení

B-kategória (mladší)

27. 4. 2005

školský rok 2004/2005

riesenia@fks.sk

FKS, KZDF MFF UK

info@fks.sk

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

www.fks.sk


B-3.1 Sauna (4 body)

Keď chceš pomôcť svojmu zdraviu, oddaj telo saunovaniu. Ako je teda možné, že v saune je bežná teplota okolo 65°C a človek sa aj tak neuvarí (je známe, že štruktúra niektorých bielkovín sa porušuje už pri teplote 60°C). Tiež ste si mohli všimnúť, že keď sa snažíte ochladiť ovievaním, vylejete na výhrevné teleso trocha vody, prípadne sa chytíte nejakého predmetu, zažijete pocit intenzívnej horúčosti. Prečo?


B-3.2 Kladky (6 bodov)

Na obrázku je sústava kladiek, ktoré sa môžu otáčať bez trenia a pri výpočte ich môžeme považovať za nehmotné. Aké bude zrýchlenie závaží s hmotnosťami m, ak ich necháme voľne sa pohybovať?


B-3.3 Kmit sem, kmit tam... (5 bodov)

Na nehmotnom, dokonale nepružnom, ale pevnom vlákne s jedným koncom upevneným v bode S visí hmotný bod. Stred vlákna chytíme a zdvihneme na úroveň bodu S, tak aby bolo napnuté a aby bol voľne visiaci hmotný bod v pokoji. Potom vlákno pustíme a necháme všetko na pokoji. Po krátkom čase bude sústava kmitať ako obyčajné matematické kyvadlo. Nájdite maximálnu uhlovú výchylku týchto kmitov.


B-3.4 Guľa pod tlakom (5 bodov)

Majme dve paličky, ktoré sú kĺbovo spojené s bodom O. Strčíme medzi ne guľu tak, aby situácia bola symetrická a každá palička sa odklonila od zvislice o uhol α. Aký musí byť koeficient trenia, aby gulička ostala pevne zaseknutá?


Tento seminár je organizovaný s podporou
KZDF FMFI UK
a