TOTO JE STARÁ STRÁNKA FKS! NOVÚ NÁJDETE NA PÔVODNEJ ADRESE fks.sk!

Čo je to vlastne FKS?

História:

FKS - fyzikálny korešpondenčný seminár - vznikol z iniciatívy profesora Jána Pišúta.
FKS je fyzikálna súťaž pre nadaných stredoškolákov prebiehajúca počas celého roku. Jeho prvý ročník prebehol v školskom roku 1985/86. Zo začiatku bolo organizovaný prevažne učiteľmi Matematicko-Fyzikálnej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (MFF UK).

Súčasnosť:

Korešpondenčný seminár FKS aj dnes organizujú študenti a profesori Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK). Súťaž prebieha korešpondenčnou formou: Medzi aktuálnymi materiálmi nájdete nové zadania série úloh, tie vyriešite, riešenia nám pošlete do stanoveného termínu. Posielať ich môžete poštou (adresa je na zadaniach), alebo submitom. Riešenia opravíme, obodujeme a pošleme späť spolu so vzorovými riešeniami.

Takto prebehne do mája 6 sérií, podľa ktorých sa vyberú najlepší riešitelia na 2 sústredenia, v januári a v júni. Sústredenie je týždňová akcia, na ktorej prebiehajú prednášky a praktické semináre, aké v škole nezažijete. Naučíte sa niečo nové zaujímavé z fyziky, stretnete skvelých ľudí (veľa kamarátov s podobnými záujmami, ale aj študentov fyziky a prednášateľov z FMFI UK). Nechýba však ani kopec zábavy a hier. Úlohy v korešpondenčnom seminári nie sú vždy štandardné (ako napríklad v FO). Pomôžu vám však získať prax v riešení problémov, potrebný nadhľad a tvorivý prístup k fyzike. To sa vám určite zíde aj v iných súťažiach alebo aj pri prijímačkách na VŠ.


Ak si doteraz neriešil(a) Fyzikálny korešpondenčný seminár, tak je najvyšší čas!