TOTO JE STARÁ STRÁNKA FKS! NOVÚ NÁJDETE NA PÔVODNEJ ADRESE fks.sk!

Zimné sústredenie Lom nad Rimavicou 2014

Vo Veľkej Británii vládne Juraj III. a vy sa ocitáte vo vyhnanstve na kontinente zvanom Austrália, za to, že ste spravili banálny prehrešok. Na pobyt vo väzbe sa nezabúda, a tak tento nebol výnimkou. Bol však iný. Nezabudnuteľný v dobrom slova zmysle. Krutý život väzňa, to si všetci myslia, ale nie je to vždy tak.

Vylodenie v Austrálií bolo prvým zoznámením s dozorcami a začiatkom plynutia týždenného „trestu“, ktorý by som si s radosťou zopakovala. Ako väzni sme sa stali súčasťou tímov, z ktorých členmi sme bojovali za víťazstvo práve toho nášho tímu. Boj v hrách a sústredenie v rozmyškách. Pri rozmyškách sme trápili našu sivú mozgovú kôru väzňa nie práve jednoduchými príkladmi z fyziky. Nevadí, že náš výsledok nebol správny, pri vysvetľovaní sme čo to pochopili. A pochopili sme aj na prednáškach, ktoré boli ranné a večerné. Priblížili nám témy ako mechanika, relativita, ľahká mechanika, vlnenie, nábojové príklady, elektrina, hydromechanika. Okrem prednášok z fyziky sme mali aj tzv. populárne prednášky na témy vojenské faily, kométy, pekná kombinatorika, akí sme iracionálni, história hudby a kryptológia. Koho by nezaujímal názor ľudí v minulosti na kométy, „ikea“ efekt alebo hudba, ktorú počúvame každý deň a tak málo o nej v skutočnosti vieme. A teraz sa dostaneme k tomu najzaujímavejšiemu zo sústredenia a to sú hry. Jedenie kakavka, audio náboj, postavenie živého lietadla, guľovačka, futbal trochu inak, šitie väzenských plášťov, kotúľanie sa z kopca, kvíz, dorozumievanie sa s družinkou a stavanie zvláštnych predmetov, sockovanie za tri ihly, diskusie, zbieranie farebného snehu, počítanie príkladov spamäti, destilovanie, prechádzka v noci, Einsteinova hádanka a mnohé iné. Vygradovaním deja boli divadielka na záver, v ktorých mal každý vysvetliť dej. Divadielka boli zábavné, originálne, inšpiratívne a super. Nechýbali ani nočné hry, čo sa prejavilo u niekoho na spánkovom deficite. Na konci bolo GP a vďaka nemu nám vyrástlo unikátne snežné mesto.

Sústredenie bolo plné nezabudnuteľných zážitkov. Vedúci aj účastníci boli skvelí ľudia, na ktorých nikdy nezabudnem a vždy si na ich spomeniem s úsmevom na perách, tak ako na sústredenie.