FX FXlogo [f:ks]


powered by FKS

   
 

Vzorové riešenia

Tu kompletné ani nebudú. Aby Vás to nezlákalo a robili ste čo najviac sami. Sú tu teda iba výsledky a nejaké návody.

 

3. Cykloida

Výsledok:

 

2. Trojrebrík

Výsledky: RAC = 1+sqrt(5) Ω, RBC = [4+sqrt(5)+sqrt(21)]/4 Ω.

Klasický nekonečný rebrík sa rieši tak, že všetky ďalšie odpory pripojené k dvom bodom nahradia jediným odporom ... Tu nahradíme všetky ďalšie odpory pripojené k trom bodom čím? Napríklad hviezdou.

Za riešenie pomocou prúdov veľmi chválime Bašku! Postup je tento:
1) Pustiť si prúd 1A do bodov A a C a ťahať 2A z bodu B, zistíme tak napätie medzi A a B.
2) Pustiť si prúd 1A do bodu A a ťahať ho z bodu C, vypočítať znovu napätie medzi bodmi A a B
3) Dať to dokopy (2A do bodu A, 2A z bodu B) - máme teraz napätie medzi bodmi A a B z a) + b). Poznáme aj prúd (2A), vypočítame teda odpor.

Netriviálna je časť 1), to zostáva úlohou pre Vás ostatných.

 

1. Atmosféra

Výsledok:

   O FX
  Zadania
  Poradie
  Archív
  FKS

 

posledná zmena: 06-Nov-2001


 DESiGN '01