TOTO JE STARÁ STRÁNKA FKS! NOVÚ NÁJDETE NA PÔVODNEJ ADRESE fks.sk!

Naši sponzori


APVV Jednota slovenských matematikov a fyzikov Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky Univerzity Komenského Fyzikálna olympiáda Trojsten Iuventa

ESET IBM PosAm Gratex International

Mediálni sponzori


Československý časopis pro fyziku