TOTO JE STARÁ STRÁNKA FKS! NOVÚ NÁJDETE NA PÔVODNEJ ADRESE fks.sk!

Please contact administrator. There is some error with the page

Arktická Voša


Voša arktická (Phtirius arcticula, u niektorých autorov Filatelielisteus Vulgaris) je jedným z vyše 3000 druhov vší radu Phthiraptera (Filatelielisteus, nomenklatúra ešte nie je jednotná). Je zástupcom podradu Anoplura (príp. Filaleae), teda menej početného z dvoch doteraz známych podradov. Živí sa krvou - parazituje na cicavcoch alebo vtákoch (jej najčastejším hostiteľom sú polárne medvede). Ide o veľmi pozoruhodného živočícha, ktorý potvrdzuje rozmanitosť prírody a prispôsobivosť organizmov na najrôznejšie typy životného prostredia.

Arkticka vos

Koncom deväťdesiatych rokov a začiatkom prvej dekády 21. storočia bol však zaznamenaný prudký pokles v počte jedincov voši arktickej. Napriek podstatnej snahe ochrancov prírody a organizácie Zelený hrášok sa bohužiaľ stav nepodarilo stabilizovať a voša arktická sa stala ohrozeným živočíchom. V súčasnosti sa počet jedincov odhaduje na 2000, pričom v roku 1995 bol zaznamenaný počet 300 000. Niektoré zdroje uvádzajú ešte hrozivejšie čísla, ktoré sú iba neuveriteľných niekoľko desiatok kusov, možno menej [Reighley, Scott – On decimation of polar aphis, Insectum Rew, 2005, p. 4937]. Medzinárodný tím odborníkov predpokladá, že ak nebude vykonaný rázny zákrok pre záchranu voši arktickej, tento jedinečný druh v priebehu 3-5 rokov úplne vyhynie [Glen, Hamilton – Forecast for population of polar aphis , Insectum Rew, 2006, p. 2872].

Je tomu tak z niekoľkých dôvodov. V prvom rade ide o priame pôsobenie na vši. Gobálne otepľovanie zvyšuje teplotu arktického vzduchu, na čomu sa tak špecializovaný organizmus len ťažko, a nie veľmi úspešne prispôsobuje. Ďalej ozónová diera, ktorá sa vytvára už aj nad severným pólom prepušťa zničujúce UV-žiarenie, ktoré svojimi zhubným účinkom spôsobuje degeneráciu voší. V druhom rade nepriaznivé dopady ľudskej aktivity na celý polárny ekosystém ho ohrozuje ako celok. Človek bezohľadnými zásahmi do arktického prostredia zapríčinil, že sa tento druh dostal na pokraj vyhynutia a ak sa nič v tomto smere nepodnikne, veľmi rýchlo bude jediné miesto, kde sa zo všou arktickou budeme môcť stretnúť učebnica biológie.

Graf

Zelený hrášok sa preto v posledných mesiacoch snaží dostať vošu arktickú na zoznam ohrozených druhov, čo by malo výrazne pomôcť jej ochrane, pretože všetky zásahy do arktickej prírody ohrozujúce stav voši arktickej sa tak stanú ilegálnymi. Pracuje sa i na niekoľkých projektoch na podporu a záchranu. Projekt "Arktická voš, tak jej pomôž" má za cieľ zlepšiť medzi ľuďmi povedomie o tomto akútnom probléme formou seminárov, prednášok a verejných stretnutí. Projekt “Nebolo dosť voší” zas plánuje zvýšiť počet jedincov vši arktickej použitím nových laboratórnych techník a potom voše opäť vypustiť do voľného prostredia. Vďaka všetkým, čo sa zaujímajú o záchranu voši arktickej! Zelený hrášok vás i naďalej prosí o podporu a pomoc vo svojej činnosti zamedzujúcej jej vyhynutie. Pevne veríme, že sa nám aj s vašou pomocou podarí zachrániť tento jedinečný živočíšny druh, ktorý dokazuje krásu, rozmanitosť a jedinečnosť našej planéty.