TOTO JE STARÁ STRÁNKA FKS! NOVÚ NÁJDETE NA PÔVODNEJ ADRESE fks.sk!

Archív FKS

Archiv debaty FKS

archiv v xls

Zadania úloh

FKS z rokov 1993-2012.

Vzorové riešenia

vo formáte PDF (~150kB).

Poradia riešiteľov

po zimných (zima 1-3) a letných (leto 4-6) sériách.F K S 1 zima 2 zima 3 zima 1 leto 2 leto 3 leto poradia

30. ročník
2014/15

Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
zima leto

29. ročník
2013/14

Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
zima Zima
leto Leto

28. ročník
2012/13

Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
zima Zima
leto Leto

27. ročník
2011/12

Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
zima Zima
leto Leto

26. ročník
2010/11

Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
zima Zima
leto Leto

25. ročník
2009/10

Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
zima Zima
leto Leto

24. ročník
2008/09

AB
A   B
A   B A   B AB
A   B
A   B A   B zima Zima
leto Leto

23. ročník
2007/08

A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   leto a+b
A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   zima a+b

22. ročník
2006/07

A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   leto a6 b6
A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   zima a3 b3

21. ročník
2005/06

A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   leto a6 b6
A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   A    B   zima a3 b3

20. ročník
2004/05

A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   leto a6 b6
A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   zima a3 b3

19. ročník
2003/04

A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   leto a6 b6
A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   zima a3 b3

18. ročník
2002/03

A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   leto a6 b6
A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   zima a3 b3

17. ročník
2001/02

A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   leto a6 b6
A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   zima a3 b3

16. ročník
2000/01

A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   leto a6 b6
  A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   zima a3 b3

15. ročník
1999/00

A   B  A   B  A   B  A   B  A   B  A   B  leto a6 b6

14. ročník
1998/99

A   B  A   B  A   B  A   B  A   B  A   B   

13. ročník
1997/98

A   B  A   B  A   B  A   B  A   B  A   B   

12. ročník
1996/97

A   B  A   B  A   B  A   B  A   B  A   B   

11. ročník
1995/96

A   B  A   B  A   B  A   B  A   B  A   B   

10. ročník
1994/95

A   B  A   B  A   B  A   B  A   B  A   B   

9. ročník
1993/94

A   B  A   B  A   B  A   B  A   B  A   B   Kompletný archív 9.-16. ročníka (1993-2001): archiv.zip(274 kB).
Úlohy spomínaných ročníkov boli zhrnuté v zbierke
386 príkladov z fyziky. V prípade záujmu o túto zbierku
(70 strán A5, 40 Sk) mailujte na adresu otazky(na)fks.sk.
Elektronickú verziu tejto zbierky vo formáte postscript si hneď
môžete stiahnuť. Zbierka je rozdelená na niekoľko súborov:
A-kategória    
(632 kB)   
B-kategória    
(571 kB)   
Úvod, záver a iné
(111 kB)
To isté vo formáte pdf: celá zbierka (681 kB)